Hanoi – Ho Chi Minh – Vinh Long – Can Tho – Chau Doc 4 days 3 nights

Hanoi, HoChiMinh city, Vinh Long, Chau Doc, Cai Be Floating Market

Departure: Hanoi

 

Day 1: Hanoi – Ho Chi Minh (B, L)

Day 2: Ho Chi Minh – Cai Be Floating Market - Vinh Long – Can Tho (B, L, D)

Day 3: Can Tho – Chau Doc (B, L, D)

Day 4: Chau Doc – Ho Chi Minh – Hanoi (B, L)


PACKAGE PRICE

No. of guests

01 PAX

02 PAX

03-04 PAX

05-07 PAX

08-10 PAX

11-15 PAX

16-20 PAX

Price (USD)

610

391

340

288

239

233

205

 

Other tour

 • Hanoi city tour

  Hanoi city tour - Full day

  Hanoi

  HANOI CITY TOUR Full Day Ho Chi Minh mausoleum - Thang Long Citadel - Temple of Literature

 • Enjoining Hoi An – Da Nang

  Enjoining Hoi An – Da Nang - 4 days / 3 nights

  Hoi An

  Hoi An – Da Nang 4 days 3 nights

 • Hanoi - Halong - Sapa Tour

  Hanoi - Halong - Sapa Tour - 5 days 4 nights

  Hanoi, Halong Bay, Sapa

  Hanoi - Halong - Sapa Tour 5 days 4 nights

 • Hanoi – Hue

  Hanoi – Hue - 4 days / 3 nights

  Hanoi, Hue

  Hanoi – Hue 4 days 3 nights

 • Highlight Vietnam Tour

  Highlight Vietnam Tour - 10 days

  Hanoi, HoChiMinh city, Halong Bay, Da Nang, Hue, Hoi An, Can Tho

  Highlight Vietnam Travel 10 Days / 9 Nights

 • Hue Phong Nha Caves

  Hue Phong Nha Caves - 2 Days 1 Night

  Da Nang

  Hue Phong Nha Caves 2 Days 1 Night

TRIPASEAN
trị hen suyễn, hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, Asean Định Suyễn Hoàn
X9 Nhục Thung Dung - Bổ thận - Tráng dương - Tăng cường sức khỏe
Bếp Xuka