Halong Bay - Cat Ba Island 2days/1night

Hanoi, Halong Bay, Cat Ba Island

 

Departure: Daily

Start tour: Ha Noi

Finish tour: Ha Noi

      Day 1: Hanoi - Ha Long - Cat Ba (L, D)

      Day 2: Cat Ba - Ha Long - Hanoi (B, L)

Other tour

TRIPASEAN
trị hen suyễn, hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, Asean Định Suyễn Hoàn
X9 Nhục Thung Dung - Bổ thận - Tráng dương - Tăng cường sức khỏe
Bếp Xuka